Reklamacije

Kupac je dužan da se upozna sa tehničkim stanjem I karakteristikama kupljenog proizvoda I da utvrdi da li je kompletan I da nema oštećenja. U slučaju da primjeti, kupac je dužan da odmah kontaktira prodavca na broj 051/300-344 ili 066/826-479, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail info@bojprom.com i opišete kakav problem imate, Ili preuzmete reklamacioni list sa linka na kraju ovog teksta, popunite ga i sa robom pošaljete na našu adresu. U slučaju prijavljivanja reklamacije, kupac je obavezan da uz proizvod koji reklamira dostavi garantni list I račun kao dokaz kupovine. Garancija ne pokriva gubitak dijelova ili konstrukcije, oštećenja uslijed nepravilnog rukovanja I skladištenja, oštećenja nastala zbog popravke/prepravke od strane neovlaštenih osoba ili servisa, oštećenja nastala kao mehaničkim ili termičkim oštećenjima uzrokavinim nepažnjom kupca (kao što su promjena boje tkanine uslijed dugotrajnog izlaganja suncu, upotrebom ne dozvoljenim sredstvima za pranje) iscijepanim materijalom, ogrebotinama, abrazijom ili drugim oštećenjima. Ukoliko su u pitanju kolica sa gumama na duvanje, garancija ne pokriva probijanje unutrašnje gume kao ni prirodno trošenje guma I drugog materijala uslijed korištenja, oštećenja laka usred nepažnje korisnika, korozije dijelova usrijed izloženosti povećanoj vlažnosti vazduha.

Reklamacije na oštećenje u transportu
Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.
Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok provjerite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak dijelova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi dijelovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe
Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 051/300-344 ili 066/826-479, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail info@bojprom.com i opišete kakav problem imate, Ili preuzmete reklamacioni list sa linka na kraju ovog teksta, popunite ga i sa robom pošaljete na našu adresu. U najkraćem mogućem roku, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija  i obavjestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana.

Preuzmite reklamacioni list ovdje.